5 Maddede "Küçük Çocuklar (3 Yaş Altı) Neden Covid-19'dan Daha Az Etkileniyor?"

  1. İlk 1,5 yıldaki yıldaki yoğun aşı takviminden dolayı immün sistem virüslerle savaşmak için daha eğitimli
  2. Hayatın ilk 1 yılında diğer Korona virüslerle sık temas nedeniyle çapraz immüniteleri var
  3. Kızamık ve Kızamıkcık virüsleri ile yeni tip Korona virüs arasında epitop ("bağışıklık sistemini uyarabilecek mikroorganizma parçacığı") benzerliği (Kızamık - Kabakulak ve Kızamıkcık aşıları nedeniyle korunma?)
  4. ACE2 reseptörünü daha az taşıma
  5. İmmün sistemin matür ("olgun") olmayışı nedeniyle sitokin fırtınası gibi aşırı reaksiyonları sergileyememe durumu

Otoinflamatuar