Bebek ve Çocuklarda Bağışıklık Sistemi

Makale

Sağlıklı yenidoğanlarda IgA ve IgM düzeyleri yabancı antijenlerle henüz karşılaşmamış olması nedeniyle çok düşüktür. IgA düzeyi yetişkin düzeylerine adolesan dönemde ulaşırken, IgM yaklaşık bir yaşında yetişkin düzeyine erişir. IgA ve M'nin tersine özellikle gebeliğin son üç ayında plasental geçen Ig G , bebekte doğumda yüksek iken 4-6 aylarda düşüş gösterir ve 5-6 yaşlarında yeniden erişkin düzeyine çıkar. Yenidoğan döneminde, T ve B lenfositlerin etkileşimi ile difteri, tetanoz toksoidi gibi protein antijenlere karşı antikor oluşabilirken, T hücre bağımsız polisakkarid antijenlere (H.influenza tip B ya da pnömokok) iki yaşına kadar yeterli yanıt gelişememektedir. T hücre çoğalma yanıtları da yenidoğan döneminde normalden daha düşüktür. Gecikmiş tipte hipersensitivite yanıtı çocuğun antijenle karşılaşmaması nedeniyle genellikle bir yaşına kadar çok düşüktür. Yenidoğan döneminde hem enfeksiyonlara yanıt olarak nötrofil üretimi, hem de nötrofil ve monositlerin enfeksiyon bölgesine kemotaksisinde kısıtlılıklar vardır. “Doğal öldürücü ” hücre aktivitesi ancak bir yaşında yetişkin düzeylerine ulaşmaktadır.Otoinflamatuar